Fors MW:n ydinarvot, työntekijämme ja työtapamme varmistavat, että olemme aina innovatiivisia ja tehokkaita ja harjoitamme samalla vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Ihmiset ovat nostaneet Fors MW:n nykyiseen asemaansa. Neuvokkaat ja ammattitaitoiset työntekijät ovat nykyisen menestyksemme ja tulevien tavoitteidemme sydän. Fors MW:llä on asiakaslähtöinen johtamiskulttuuri, joka painottaa vapautta, vastuullisuutta ja taitojen kehittämistä läheisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.
Laatu
Laatu ilmentää tavoitettamme toimittaa luotettavia tuotteita ja palveluja. Asiakkaan tarpeet ja odotukset ovat kaiken toimintamme lähtökohtana tuotekehityksestä valmistukseen, toimituksista asiakaspalveluun. Tavoitteemme on ylittää kaikki odotukset.
Turvallisuus
Kaikkeen liiketoimintaan liittyy riskejä. Tehokkaasti hallitut riskit tarjoavat tilaisuuksia ja mahdollistavat lisäarvon luomisen. Huonosti hallitut riskit voivat aiheuttaa vahinkoja ja tappioita. Turvallisuus liittyy tuotteidemme käyttöön. Turvallisuus on tuotekehitystyömme keskeinen osa. Työntekijämme ovat erittäin tietoisia turvallisuusasioista.
Eettiset liiketoimintaperiaatteet
Fors MW on rehellinen ja pyrkii noudattamaan eettisiä liiketoimintaperiaatteita kaikissa toiminnoissaan. Tärkeimmät periaatteet liittyvät korruption torjuntaan, rahanpesun estämiseen, läpinäkyvään ja rehelliseen raportointiin, reiluun kilpailuun ja paikallisen verolainsäädännön noudattamiseen. Fors MW pyrkii varmistamaan, ettei tuotteisiimme liity mitään epäeettisiä riskejä.
Ihmisoikeudet ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus
Kaikkia konsernin työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja heille kaikille tarjotaan samat mahdollisuudet turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä. Fors MW tukee ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Työntekijöiden syrjimistä sukupuolen, uskonnon, iän, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen, sosiaalisen taustan tai etnisyyden perusteella ei sallita. Fors MW ei salli minkäänlaista pakkotyövoiman tai lapsityövoiman käyttöä konsernin ja toimittajien toiminnoissa.

Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Tuotekehitys
Turvallisuus on aina ollut tärkeä osa tuotekehitystä ja se on aina etusijalla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteitamme. Tämä tarkoittaa, että tuotekehitystiimi pyrkii aina etsimään kestäviä, tehokkaita kuljetusratkaisuja, jotka käyttävät mahdollisimman vähän polttoainetta.
Hankinta
Fors MW kunnioittaa lakeja, määräyksiä ja ihmisoikeuksia ja pyrkii toimimaan eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Fors MW tukee vastuullista hankintaa toimitusketjun yhteiskunnallisten, ympäristöllisten ja eettisten standardien parantamiseksi.
Tuotanto
Valmistusprosessimme käyttää energiaa raaka-aineiden ja osien valmistukseen. Fors MW pyrkii jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttaan ja pienentämään kaikkien toimintojen päästöjä. Monitor-materiaalinhallintaohjelman avulla pyrimme parantamaan tehokkuutta ja minimoimana tuotannon hävikit. Samalla se on tärkeä osa dokumentaatiota.
Jakelu, palvelut ja tuotteet

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, jotta voimme ymmärtää täysin heidän tarpeensa ja täyttää ne tänään ja tulevaisuudessa.

 

Asiakastyytyväisyysarvosanassa ei ole kyse pelkästään laadusta, vaan siitä miten kohtelemme asiakkaitamme ja millaisia palveluja tarjoamme. Kyse on myös siitä, että annamme takaisin yhteiskunnalle. Fors MW on perinteisesti pyrkinyt antamaan takaisin ympäröiville yhteisöille. Teemme sen erilaisilla projekteilla. Projektien luonne vaihtelee maan kehityksestä riippuen.

 

Kuljetusratkaisujen valmistajana tuotteillamme on tärkeä osa käyttäjien päivittäisessä elämässä. Niiden on tarjottava turvallinen työympäristö. Niiden on pienennettävä polttoaineenkulutusta. Meidän on aina pyrittävä välttämään luonnonvarojen tuhlaamista.

YHTEYSTIEDOT
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
HUOLTO
Tel: +46(0)11165770
E-mail: aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2021 | Cookies
Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki kuvat ovat vain havainnollistamistarkoituksessa.