Utrzymanie

Miesięczny podstawowy przegląd maszyny
 • W przypadku nowej maszyny należy przeprowadzić codzienną procedurę rozruchową, korzystając z instrukcji obsługi dostarczonej przez dilera.
 • Napełnić wszystkie smarowniczki w maszynie świeżym smarem.
 • Obejrzeć, czy maszyna nie ma uszkodzeń, które mogłyby mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obsługi. Przed użyciem należy je naprawić.
 • Poszukać wycieków oleju z przewodów, złączy, siłowników i zaworów — przed użyciem należy je naprawić.
 • Sprawdzić działanie świateł.
Miesięczny podstawowy przegląd maszyny
 • Sprawdzić poziom oleju w zespole obrotowym i zbiorniku, jeśli występuje.
 • Sprawdzić, czy śruby i nakrętki są starannie dokręcone.
 • Sprawdzić nakrętki kół i wyregulować ciśnienie w oponach.
 • Jeśli przyczepa jest wyposażona w hamulce, należy sprawdzić ich działanie podczas hamowania.
 • Upewnić się, że funkcje hydrauliczne zatrzymują się po zwolnieniu i pozostają w swoim położeniu po wybraniu położenia neutralnego.
 • Uruchomić wszystkie funkcje hydrauliczne do ich punktów końcowych, aby nasmarować siłowniki na całej długości skoku.
 • Po zakończeniu należy umyć i sprawdzić maszynę. Po myciu należy nasmarować funkcje.
 • Jeśli maszyna nie będzie używana przez najbliższy miesiąc, należy nasmarować lub spryskać olejem tłok siłownika narażony na działanie deszczu i wilgoci.
Roczny podstawowy przegląd maszyny
 • Wymienić olej w zespole obrotowym i obudowie przekładni zgodnie z harmonogramem
 • Przeprowadzić dokładną kontrolę tulei, elementów ślizgowych, wałów, uszu dyszli i innych części eksploatacyjnych. W razie potrzeby wymienić.
 • Poszukać uszkodzeń konstrukcji stalowych, szwów spawalniczych i obręczy kół.
 • Wyczyścić zawory i inne części, na których nagromadził się brud, błoto lub smar, utrudniając kontrolę wzrokową.
 • Sprawdzić płytki cierne hamulcowe, jeśli dotyczy.
 • Sprawdzić, czy łącznik chwytaka, amortyzatory i sprężyny gazowe 4WD działają prawidłowo.
KONTAKT
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
WSPARCIE
Kontakt information:
Switch: + 46(0)11165770
Fax: +46(0)11128370
aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2016 | Cookies