Podstawowe wartości Fors M, nasi pracownicy i metody pracy — wszystko razem zapewnia nam ciągłą innowacyjność i wydajność, a także odpowiedzialne i bezpieczne prowadzenie działalności. Fors MW zawdzięcza swoją obecną pozycję ludziom. Ich pomysłowość i profesjonalizm są podstawą sukcesów, które osiągamy dziś i które chcemy osiągać w przyszłości. Fors MW reprezentuje kulturę przywództwa, którą cechują ukierunkowanie na klienta, odpowiedzialna swoboda, podnoszenie kwalifikacji i relacje ze społecznością lokalną.
Jakość
Jakość wyraża nasz cel, którym jest oferowanie niezawodnych produktów i usług. We wszystkich aspektach naszej działalności, od rozwoju i wytwarzania produktów po dostawę i obsługę posprzedażną, musimy koncentrować się na potrzebach i oczekiwaniach klientów. Naszym celem jest przewyższanie ich oczekiwań.
Bezpieczeństwo
Wszystkie działania biznesowe wiążą się z pewnym ryzykiem. Skuteczne zarządzanie zagrożeniami może prowadzić do tworzenia możliwości i wartości, natomiast niewłaściwe zarządzanie ryzykiem grozi zniszczeniami i stratami. Bezpieczeństwo dotyczy sposobu korzystania z naszych produktów. Skupienie uwagi na bezpieczeństwie jest nieodłączną częścią prac rozwojowych nad produktami. Nasi pracownicy zawsze doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń.
Zasady etyki w biznesie
Fors MW stara się postępować uczciwie i zgodnie z zasadami etyki w biznesie we wszystkich aspektach swojej działalności. Najważniejsze zasady dotyczą przeciwdziałania korupcji, uniemożliwiania prania brudnych pieniędzy, przejrzystej i rzetelnej sprawozdawczości, uczciwej konkurencji i respektowania przepisów podatkowych na rynkach, na których działamy. Fors MW stara się nie dopuścić nieetycznych wartości do naszych produktów i usług.
Prawa człowieka i sprawiedliwość społeczna
Wszyscy pracownicy Grupy muszą być traktowani z jednakowym szacunkiem i mieć takie same możliwości, a także bezpieczne i zdrowe miejsce pracy. Fors MW wspiera i szanuje międzynarodowe prawa człowieka. Nie wolno dyskryminować pracowników z powodu płci, wyznania, wieku, kalectwa, orientacji seksualnej, narodowości, przekonań politycznych ani pochodzenia społecznego lub etnicznego. Fors MW nie toleruje pracy przymusowej ani/lub pracy dzieci w jakichkolwiek obszarach działalności Grupy i naszych dostawców.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność korporacyjna

Rozwój produktu
Na etapie rozwoju produktu bezpieczeństwo stanowi nieodłączną część prac rozwojowych i zawsze jest traktowane priorytetowo. Fors MW nieustannie stara się doskonalić rozwój produktów. Oznacza to, że nasz zespół ds. rozwoju zawsze skupia się na zrównoważonych, wydajnych rozwiązaniach transportowych o niższym zużyciu paliwa.
Zakupy
Fors MW przestrzega prawa, przepisów i praw człowieka, prezentując wysoki poziom etyki postępowania w biznesie. Fors MW zachęca do odpowiedzialnych zakupów, aby podnosić standardy etyki społecznej, środowiskowej i biznesowej w łańcuchu dostaw.
Produkcja
Wytwarzanie surowców i podzespołów w naszym procesie produkcyjnym wymaga energii. Fors MW czyni nieustanne starania, aby poprawić wydajność energetyczną oraz obniżyć emisje we wszystkich aspektach swojej działalności. Program kontroli materiałów, Monitor, jest ważnym narzędziem do kontroli wydajności i minimalizowania strat produkcyjnych, a także ważną częścią tworzenia dokumentacji.
Dystrybucja, obsługa i używane produkty

Współpraca z klientami jest konieczna, aby zaspokajać obecne i przyszłe potrzeby, a także dobrze poznać czynniki napędzające ich firmy. Zadowolenie klienta nie powinno jedynie wynikać z jakości, ale także ze sposobu, w jaki traktujemy naszych klientów oraz poziomu świadczonych usług.

 

Chodzi również o to, co wnosimy do społeczeństwa. Fors MW ma silną tradycję odwdzięczania się społecznościom, w których działamy. Robimy to poprzez rozmaite projekty. Projekty te różnią się charakterem w zależności rozwoju danego kraju. Jako producent rozwiązań transportowych, nasze produkty odgrywają ważną rolę w życiu codziennym ich użytkowników.

 

Muszą przyczyniać się do tworzenia bezpiecznych warunków pracy. Muszą sprzyjać niskiemu zużyciu paliwa. A my przez cały czas musimy starać się ograniczać wszelkie marnotrawstwo.

KONTAKT
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
WSPARCIE
Tel: + 46(0)11165770
E-mail: aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2021 | Cookies
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie obrazy mają wyłącznie charakter poglądowy