Maskinkontroller

Vedlikeholdsplan for BIGAB -hengere
Generelle månedlige maskinkontroller
 • Hvis det er et helt nytt produkt, må du gjennomføre den daglige oppstartsrutinen og passe på at du har fått instruksjoner fra forhandleren.
 • Smør alle niplene på maskinen med nytt fett.
 • Se rundt maskinen etter skader som kan være kritiske for driftssikkerheten. Reparer dem før bruk.
 • Se etter oljelekkasjer fra slanger, koblinger, sylindere eller ventiler, og reparer dem før bruk.
 • Sjekk lysene og at de fungerer.
Generelle månedlige maskinkontroller
 • Sjekk oljenivåene i svinghuset og tanken, hvis aktuelt.
 • Sjekk at boltene og mutterne er strammet godt.
 • Sjekk hjulmutterne og juster lufttrykket i dekkene.
 • Hvis hengeren har bremser, må disse testes for funksjon ved bremsing.
 • Sjekk at de hydrauliske funksjonene stopper når funksjoner kobles ut, og at de holder seg i posisjon når funksjonene er i fri.
 • Kjør alle hydrauliske funksjoner til endeposisjonen for å olje sylindrenes slaglengde.
 • Vask maskinen og inspiser den etterpå. Husk å smøre funksjonene etter vask.
 • Hvis maskinen ikke skal brukes den neste måneden, må sylinderstempler som utsettes for regn og fuktighet, smøres eller sprayes med olje.
Generelle årlige maskinkontroller
 • Skift olje i svinghuset og girkassen når det er aktuelt.
 • Utfør en grundig kontroll av bøssinger, glideplast, drivaksler, dragøyer og andre slitedeler. Skift dem ved behov.
 • Se etter skader på stålstrukturer, sveisesømmer og felger.
 • Rengjør ventiler og andre deler som har samlet smuss, søle eller fett som forhindrer enkel visuell inspeksjon.
 • Sjekk bremseklossene, hvis aktuelt.
 • Sjekk gripeklo, link, dempere og 4WD-gassfjærer for å sikre korrekt funksjon.
KONTAKT
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
STØTTE
Kontaktopplysninger:
Sentralbord: +46(0)11165770
Faks: +46(0)11128370
aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2019 | Cookies