KOOSTÖÖPARTNER

Projekti kokkuvõte

Projekti laiemaks eesmärgiks on konkurentsivõime tõstmine, loodava lisandväärtuse suurendamine ja uute turuvõimaluste avamine. 

Projekti käigus investeeritakse erinevatesse valdkondadesse sh tehnoloogiasse, turundusse, personali, protsesside arendamisse ja IKTsse.

Projekti eesmärk

Projekti üldistatud eesmärgiks on eelduste loomine müügimahtude kasvatamiseks, uute innovaatiliste tooteperekondade arendamiseks ja tootmisse juurutamiseks ning nende turule toomiseks.

Projekti tulemus
Projekti tulemuseks on täiendatud kvaliteet, konkurentsivõime ja kasumlikkus.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Toetuse summa: 436 800 EUR.
-----------------------------------------------------------------------------------

Projekti lühikirjeldus

Oleme ettevõte, kes toob igal aastal turule mitmed uued tooted.

Seoses tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste kasvuga ja ka erinevate toormaterjalide nomenklatuuri suurenemisega on kasvanud vajadus tõsta keevitustehnoloogia teadmiste ja oskuste taset, ning läbi selle tugevdada toodete tehnilist taset ja kvaliteeti.

Projekti eesmärk

Meie eesmärgiks on ajakohase keevitustehnoloogia kasutamine uute toodete arendamisel ja juurutamisel ning olemasolevate toodete keevitustehnoloogia parendamine läbi keevisõmbluse protsessi standardiseerimise (pWPS).

Projekti tulemus

Eesmärgiks on juurutada pWPS-d ForsMW-s antud projekti lõpptähtajaks, mis on aluseks keevitajate atesteerimiseks 2017. aastal.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Toetuse summa: 19 092,50 EUR.
Kontakt
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Telefon: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
 
AS FORS MW @ 2021 | Cookies
AS Fors MW jätab endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ilma teisi osapooli teavitamata. Kõikidel piltidel on illustratiivne tähendus.