ATT TA ANSVAR

Fors MW kärnvärden tillsammans med våra anställda, vårt sätt att arbeta, kommer att säkerställa att vi alltid är innovativa och effektiva, samtidigt som vi gör affärer på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det är människor som gjort Fors MW till vad det är idag. Människor med uppfinningsrikedom och professionalism är hjärtat í den framgång vi idag uppnår men också den vi strävar efter imorgon. Fors MW representeras av en ledarskapskultur som kännetecknas av kunden i fokus, frihet under ansvar, kunskapsutveckling allt med en lokal förankring.
Kvalitet
Kvalitet är ett uttryck för vår målsättning att erbjuda pålitliga produkter och tjänster. I alla aspekter av vår verksamhet, från produktutveckling, produktion till leverans och eftermarknadsservice ska fokus ligga på kundernas behov och förväntningar. Vårt mål är att överträffa deras förväntningar.
Säkerhet
All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som effektivt hanterat kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som inte hanteras på rätt sätt kan leda till skador och förluster. Säkerhet avser hur våra produkter används i samhället. Fokus på säkerhet är en integrerad del av vårt produktutvecklingsarbete. Våra medarbetare har hög medvetenhet om säkerhetsfrågor.
Affärsetiska principer
Fors MW strävar efter integritet och efterlevnad av affärsetiska principer i alla delar av vår verksamhet. De viktigaste principerna avser korruptionsbekämpning, att inte underlätta penningtvätt, rapportera transparant och sanningsenligt, rättvis konkurrens och efterlevnad av skatteregler på marknader vi agerar på. Fors MW strävar efter att se till att oetiska risker inte ingår i våra produkter och tjänster.
Principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa
Alla anställda inom koncernen ska behandlas med samma respekt och erbjudas lika möjligheter i en säker och hälsosam arbetsmiljö. Fors MW stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter. Ingen diskriminering av anställda på grund av kön, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, social bakgrund eller etnicitet är tillåten. Fors MW har nolltolerans när det gäller tvångs och/eller barnarbete i alla delar av koncernens verksamhet och hos våra leverantörer.

Hållbarhet och Ansvarsfullt företagande

Produktutveckling
I vårt produktutvecklingsarbete är säkerheten en integrerad del av utvecklingsarbetet och sätts alltid i första hand. Fors MW arbetar kontinuerligt med att förbättra utväxlingen av våra produkter. Det innebär att vårt utvecklingsteam alltid har hållbara, effektiva transportlösningar till lägre bränsleförbrukning i fokus.
Inköp
Fors MW respekterar lagar, regler och mänskliga rättigheter, och står för en hög affärsetik. Fors MW uppmuntrar ansvarsfulla inköp för att förbättra de sociala, miljömässiga och affärsetiska i leverantörskedjan.
Produktion
I vår tillverkningsprocess, produceras råvaror och komponenter med hjälp av energi. Fors MW arbetar ständigt med att ytterligare förbättra energieffektiviteten och minska våra utsläpp i alla aspekter av vår verksamhet. Materialstyrningsprogrammet Monitor är ett viktigt verktyg för effektivisering och minimeringen av produktivitetsförluster men också en viktig del för dokumentationen.
Distribution, service och produkter i arbete

Samarbetet med våra kunder är nödvändigt för att tillgodose dagens och morgondagens behov, för att tillfullo förstå vad som driver dessa företag. Nöjd kundindex handlar inte bara om kvalitet, utan också om hur vi behandlar våra kunder och den tjänst vi levererar.

 

Det handlar också om att ge tillbaka till samhället. Fors MW har en stark tradition av att ge tillbaka till de samhällen där vi verkar. Vi gör det genom olika projekt. Projekten förändrar karaktär med landets utveckling.

 

Som tillverkare av transportlösningar spelar våra produkter en viktig roll i det dagliga livet för användarna. De måste bidra till en säker arbetsmiljö. De måste arbeta till förmån för lägre bränsleförbrukning. Vi strävar alltid efter att minska resursslöseri.

KONTAKTA OSS
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
SUPPORT
Tel: +46(0)11165770
E-mail: aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2021 | Cookies
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer utan föregående information. Alla bilder är enbart avsedda att vara illustrativa.