Om selskapet

Fors MWs kjerneverdier sammen med våre ansatte og måten vi jobber på kommer til å sikre at vi alltid er nyskapende og effektive, samtidig som vi driver virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte. Det er de ansatte som har gjort Fors MW til det selskapet er i dag. Oppfinnsomme og profesjonelle mennesker spiller en helt sentral rolle i den fremgangen vi har i dag, men også i den vi streber etter i morgen. Fors MW representeres av en lederskapskultur som kjennetegnes av kunden i fokus, frihet under ansvar, kunnskapsutvikling – og alt med en lokal forankring.
Kvalitet
Kvalitet er et uttrykk for målet vårt om å tilby pålitelige produkter og tjenester. Vi må ha fokus på kundenes behov og forventninger i hvert eneste aspekt av virksomheten, fra produktutvikling og produksjon til levering og ettermarkedsservice. Målet vårt er å overgå forventningene.
Sikkerhet
Alle forretningsaktiviteter innebærer en viss risiko. Risikoer som effektivt kan håndteres, fører til muligheter og verdiskapning. Risikoer som ikke håndteres på riktig måte, kan derimot føre til skader og tap. Med sikkerhet mener vi hvordan produktene våre brukes. Fokus på sikkerhet er en integrert del av arbeidet vårt med produktutvikling. De ansatte er svært bevisste på sikkerhetsproblemer.
Prinsipper for forretningsetikk
Fors MW jobber mot integritet og å følge etiske forretningsprinsipper i alle aspekter av virksomheten. De viktigste prinsippene går ut på det å bekjempe korrupsjon, ikke legge til rette for hvitvasking av penger, ha en transparent og sannferdig rapportering, rettferdig konkurranse samt å følge skattereglene som gjelder på de markedene vi er aktive. Fors MW jobber for å sikre at produktene og tjenestene våre ikke involverer noen uetiske risikoer.
Prinsipper for menneskerettigheter og sosial rettferdighet
Alle ansatte i gruppen må behandles med samme respekt og tilbys de samme mulighetene i et trygt og sunt arbeidsmiljø. Fors MW støtter og respekterer internasjonale menneskerettigheter. Det er ikke tillatt med noen form for diskriminering av ansatte på grunnlag av kjønn, religion, alder, funksjonshemming, seksuell legning, nasjonalitet, politiske meninger, sosial bakgrunn eller etnisitet. Fors MW har nulltoleranse for tvangsarbeid og/eller barnearbeid innenfor alle gruppens operasjoner og hos leverandørene våre.

Bærekraftighet og selskapets samfunnsansvar

Produktutvikling
Innen produktutviklingen vår er sikkerhet alltid en integrert del av utviklingsarbeidet og gis alltid prioritet. Fors MW arbeider kontinuerlig for å bedre utviklingen av produktene våre. Dette innebærer at utviklingsteamet alltid fokuserer på bærekraftige, effektive transportløsninger med lavere drivstofforbruk.
Innkjøp
Fors MW respekterer lover, regler og menneskerettigheter og står for høye etiske forretningsstandarder. Fors MW oppfordrer til ansvarlig innkjøp for å bedre de sosiale, miljømessige og forretningsetiske standardene i forsyningskjeden.
Produksjon
I produksjonsprosessen produseres råmaterialer og komponenter ved hjelp av energi. Fors MW arbeider hele tiden for å bedre energieffektiviteten og redusere utslippene i alle aspekter av virksomheten. Programmet for materialstyring, Monitor, er et viktig verktøy for effektivisering og minimering av produktivitetstap, men også en viktig del av dokumentasjonen.
Distribusjon, service og produkter i arbeid
Samarbeid med kundene våre er nødvendig for å oppfylle dagens og morgendagens behov, og for å forstå fullt ut hva som driver disse selskapene. Indeksen for kundetilfredshet handler ikke bare om kvaliteten, men også om å vite hvordan vi behandler kundene våre, og servicen vi tilbyr. Det handler også om å gi noe tilbake til samfunnet. Fors MW har en sterk tradisjon for å gi tilbake til samfunnet overalt der vi har aktiviteter. Dette gjør vi gjennom ulike prosjekter. Prosjektene har forskjellig karakter avhengig av landets utvikling. Som produsent av transportløsninger spiller produktene våre en viktig rolle i brukernes daglige liv. De må bidra til et trygt arbeidsmiljø. De må ha den fordelen at de innebærer lavere drivstofforbruk. Vi bestreber oss alltid på å redusere ressurssløsing til et minimum.
KONTAKT
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
STØTTE
Tel: +46(0)11165770
E-mail: aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2021 | Cookies
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel. Alle bilder er kun for illustrasjonsformål.