AFFÄRSOMRÅDEN

Fors MW fokuserar i vår utveckling och försäljning gentemot tre affärsområden; jordbruk, entreprenad och skogsbruk. Våra kunder och återförsäljares utmaningar är vad vi har att förhålla oss till i det dagliga arbetet inom Fors MW.
Jordbruk
Genom BIGAB växlarvagnssystem har Fors MW fokus på jordbrukssektorn. BIGAB är en viktig och naturlig del av jordbrukets dagliga arbetsuppgifter. BIGAB används i allt från skörden, djurhantering och transporter av varierande behov till. BIGAB måste leverera varje dag året om. Det kräver produkter i kvalitet med vad varumärket står för. En fungerande eftermarknad är en förutsättning. BIGAB i jordbruket består främst av de större BIGAB modellerna.
1
Entreprenad
BIGAB har i mer än trettio år varit en naturlig del av vardagen för skandinaviska entreprenörer i deras arbete. Byggd för att hantera varierande uppdrag i varierande väderförhållanden timme efter timme ofta fraktandes tunga laster.
1
BIGAB VÄXLARVAGNSSYSTEM
BIGAB växlarvagnssystem används inom entreprenadsektorn i allt från att flytta grävmaskiner, forsla grus och schaktmassor till väghanteringsarbete under vintern. I kombination med en BIGAB Z kran kan ekipaget i det närmaste hantera uppgiften oavsett uppdrag. BIGAB är för våra kunder, en vagn för alla tillfällen. Det är en vagn byggd att hantera många arbetstimmar. BIGAB entreprenad kräver en snabb eftermarknadsservice med snabb försörjning av reservdelar.
BIGAB ENTREPRENADVAGNAR
BIGAB tog 2014 som varumärket första steget in på entreprenadvagnsmarknaden med modell BIGAB BT-8. BIGAB BT-8 är en professionell entreprenadvagn byggd för tuffa behov i entreprenadbranschen. Den flyttbara boggin gör den unik på marknaden. En modern vagn byggd med högsta funktionalitet.
Skogsbruk
FARMA skogsvagnar, kranar samt tillbehörssortiment är tillsammans med NIAB traktorprocessor den del av Fors MW produktsortiment som vänder sig till skogsbruket. Fors MW har genom historien valt att fokusera på små och mellanskaliga produkter till skogsbruket. Genom satsningen på FARMA Generation 2 programmet har Fors MW nu tagit klivet in på de mer professionella segmentet. Det medför att våra kunder numera återfinns i allt från det lilla skogsbruket till arbete hos skogsentreprenörer. Något som stället krav på en flexibel serviceorganisation.
1
KONTAKTA OSS
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
SUPPORT
Tel: +46(0)11165770
E-mail: aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2021 | Cookies
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer utan föregående information. Alla bilder är enbart avsedda att vara illustrativa.